Ons verhaal

Am Infraplan Ninove Inpl02 20180531 Mlh
Dn  Ninove Straatbeeld 1 Def
Dn  Ninove Straatbeeld 3 Def
Dn  Ninove Luchtbeeld Def Ons Verhaal
Beeld Groenzone Rondpunt

Samenwerken aan
een duurzaam bedrijventerrein

Stad Ninove en SOLVA hebben voor Doorn Noord de ambitie om binnen de regio Zuid-Oost-Vlaanderen een kwaliteitsvol en duurzaam bedrijventerrein te realiseren met speciale aandacht voor lokale energieopwekking, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en slim delen & samenwerken. Met deze 4 kernwaarden biedt het bedrijventerrein een ideale economische uitvalsbasis, een optimale werkplek en een meerwaarde voor de buurt en de stad. Er is een verwachte tewerkstelling van 600 à 1000 mensen.

De krijtlijnen om deze ambitie waar te maken, zijn gezet in het ontwerp dat garant staat voor een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein en de mede-eigendom, met bijzondere aandacht voor beeldkwaliteit en multimodale bereikbaarheid zonder hierbij het aspect van de biodiversiteit uit het oog te verliezen. Door het nauwkeurig kiezen van verkoopsvoorwaarden zullen ook de bedrijven zelf hun steentje bijdragen, zonder de economische realiteit daarbij te vergeten.

Onze 4 kernwaarden

Dn  Ninove Luchtbeeld Def Ons Verhaal
lokale energieopwekking
 • koude/ warmtenet
 • kantoren aan zuidzijde
 • zonnepanelen
 • laadpalen
 • windturbine
1

Lokale energieopwekking

Een gezond bedrijf op een gezonde plek biedt een betere toekomst. Daarom staat CO2-neutraliteit op Doorn Noord centraal.

Hoe doen we dit?

Uw bedrijf plaatst zonnepanelen aan de zuidzijde van het dak en voorziet zo in eigen groene stroom. Via o.a. laadpalen voor elektrische wagens wordt de lokaal opgewekte energie gebruikt. Kantoorgedeeltes situeren zich aan de zuidzijde van de gebouwen.

Windturbines of een warmtenet met koude/warmte opslag kunnen bedrijven verder voorzien van groene energie.

Dit is niet alleen duurzaam, maar kent ook economisch voordeel zoals een goedkopere energierekening.

Dn  Ninove Straatbeeld 1 Def
ruimtelijke
kwaliteit
 • hoog bebouwings-percentage
 • groeperen functies
 • lichte dakbedekking
 • optimale inplanting
 • minimale hoogtes
 • lusstructuur
 • hoogwaardige architectuur & gevelbekleding
2

Ruimtelijke kwaliteit

Duurzaam ruimtegebruik op Doorn Noord betekent een optimale inplanting van elk bedrijf en een hoog bebouwingpercentage.
Dit zorgt voor meer efficiëntie, licht en lucht op het terrein zonder ruimteverlies.

Hoe doen we dit?

Door het groeperen en meervoudig inzetten van verscheidene functies vb toonzalen, kantoren, parking, wordt Doorn Noord maximaal benut. Kwalitatieve buitenruimtes kunnen zowel als recreatieruimte, waterbuffering én als stapsteen voor lokale fauna en flora dienen.

Zichtlocaties langs de N45, zetten uw bedrijffuncties extra in de kijker. Samen met een hoogwaardige architectuur en gevelbekleding is een vestiging op Doorn Noord een visitekaartje voor uw bedrijf.

Een lusstructuur op Doorn Noord zorgt voor een vlotte doorstroming op het wegennet. Bovendien is de locatie makkelijk bereikbaar voor uw medewerkers, klanten en leveranciers.

Dn  Ninove Straatbeeld 3 Def
biodiversiteit
 • ruimte voor water
 • streekeigen bomen & planten
 • hoogwaardige groene aanleg
 • bloemen weides
 • groendaken & gevelgroen
 • groene ambassadeurs
 • water-doorlatende verharding
3

Biodiversiteit

Een kwalitatieve werkomgeving wordt gecreëerd door meer natuur. Doorn Noord kiest resoluut voor een hoge biodiversiteit. De bij, de Eikenpage en de Vlaamse gaai worden ingezet als ambassadeurs op het terrein.

Hoe doen we dit?

De integratie van groen wordt op een uniforme manier aangelegd doorheen het bedrijventerrein en zorgt voor een betere werk- en beeldkwaliteit. Uw bedrijf kan de natuur doortrekken in het eigen perceel en gebouw door vb. het aanleggen van een bloemenweide, een groengevel of groendaken.

Naast ruimte voor groen, wordt er ook prominente ruimte voor water gecreëerd door de aanleg van een collectieve waterbuffer en waterdoorlatende verharding.

Het groen en het water zorgt ook voor verkoeling en biedt medewerkers een recreatieve werkomgeving. Doorn Noord streeft op deze manier naar een aantrekkelijke en duurzame werkomgeving die afstraalt op uw bedrijf.

Electrische Wagen Spiegel
slim delen en samenwerken
 • mobipunt
 • laadpalen
 • recreatieve groene zones
 • aangename werk-omgeving
 • wind-turbine
 • park-management
 • collectieve parkeer-plaatsen
4

Slim delen en samenwerken

Om de kwaliteit van het bedrijventerrein vandaag en in de toekomst zo goed mogelijk te waarborgen is parkmanagement ingevoerd.

Hoe doen we dit?

Een parkbeheerder staat in voor de bewegwijzering en collectieve functies zoals beveiliging en het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke zones.

De ontwikkeling van andere recreatieve groenzones, groenbuffers, waterbufferbekkens en grachten maken hier ook deel van uit. In samenspraak met de mede-eigenaars zijn initiatieven zoals een bedrijfsrestaurant, kinderopvang of was- en strijkdiensten mogelijk.

Op vlak van mobiliteit voorzien we een mobipunt. Een knooppunt van verschillende vervoerswijzen op buurtniveau, vb. bus, deelwagens, deelfietsen, carpool, ... Het mobipunt moet werknemers en bezoekers stimuleren om in elke situatie de meest duurzame vervoersmethode te kiezen.

Kwalitatief beheer:
mede-eigendom en parkmanagement

Op het bedrijventerrein Doorn Noord zal actief parkmanagement toegepast worden. Dit heeft als doel het terrein op een kwalitatieve manier te beheren en de samenwerking tussen gevestigde bedrijven te versterken. Investeerders in het bedrijventerrein hebben naast hun private kavel ook en aandeel in de mede-eigendom, nl. in de gemeenschappelijke delen, zoals de groenbuffers, wadi’s, grachten, waterbufferbekkens, enz.

Het beheer van de gemeenschappelijke delen gebeurt door een op te richten Vereniging van mede-eigenaars (VME), met SOLVA als syndicus en parkbeheerder, en zal door de onderscheiden kopers vergoed worden op basis van hun relatief aandeel in de totaliteit van de percelen.

SOLVA is als parkbeheerder reeds belast met

 • onderhoud en beheer van het groen in de mede-eigendom;
 • onderhoud van het groen in de parkeerstrips;
 • onderhoud en beheer van grachten, wadi’s en bufferbekkens in de mede-eigendom;
 • plaatsing en beheer van bewegwijzering.

Bijkomende optionele diensten kunnen steeds voorgesteld en besproken worden op de VME.

Bijkomende gezamenlijke diensten

De vergadering van mede-eigenaars kan bij meerderheid beslissen tot de volgende initiatieven:

 • gemeenschappelijke beveiliging en bewaking;
 • duurzaam en efficiënt ruimtegebruik, vb. Finse piste, picknicktafels;
 • verduurzaming van de modal split, door de oprichting van een mobipunt, informeren over elektrische fietsen en wagens, uitwerken van een carpoolingsysteem, ...;
 • het actief voeren van een milieu- en afvalbeheer en promoten en informeren over de aanleg van groendaken of groengevels;
 • het onderzoeken en uitwerken van collectieve diensten zoals een bedrijfsrestaurant, kinderopvang en was- en strijkdiensten, het stimuleren van de circulaire economie, het onderzoeken naar de implementatie van technologie en data als hefboom om efficiënter te werken en het digitaliseren van facilitaire diensten (internet of things);
 • rationeel, efficiënt en duurzaam energieverbruik;
 • lokale duurzame energieopwekking;
 • slimme en efficiënte logistiek;

Bent u een bedrijf met groene ambities?
Heeft u interesse in een perceel op duurzaam bedrijventerrein Doorn Noord?

ga naar kandidaat koper
Arrow right