Kruispunt Inrit Nieuw

Aanleg nieuw kruispunt Aalstersesteenweg


Na uitgebreid studiewerk en lange onderhandelingen met het Agentschap Wegen en Verkeer, de wegbeheerder, zijn de werken aan het nieuwe kruispunt op de Aalstersesteenweg midden augustus gestart. Om een vlot en veilig verkeer mogelijk te maken, wordt een aparte voorsorteerstrook voorzien richting bedrijventerrein. Op het kruispunt worden ook verkeerslichten aangebracht. 

Momenteel is een kruispunt voorzien met drie armen waarbij er komende van het kruispunt Den Doorn een afzonderlijke linksaf aangelegd zal worden voor het verkeer richting het bedrijventerrein. Op het kruispunt zullen ook verkeerslichten worden aangebracht. De werken voorzien verder in de aanleg van vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de weg en de aanwezige grachten worden behouden maar verplaatst. Op het kruispunt zullen ook verkeerslichten worden aangebracht met veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fieters. De Aalstersesteenweg zal in totaal over een lengte van 200 m worden heraangelegd.

In een eerste fase zullen de nutsmaatschappijen hun aanwezige leidingen uit de nieuw aan te leggen wegbedding verplaatsen. Deze werken zullen enkele weken duren en hierbij zal de hinder beperkt blijven. Tijdelijk zal één wegvak worden afgesloten en zullen er verkeerslichten geplaatst worden. 

De aanleg van het nieuwe kruispunt zelf zal pas ten vroegste kunnen starten eind september en zal de hele maand oktober in beslag nemen. Deze werken kunnen immers pas van start gaan op het moment dat de werken op de N405 ter hoogte van Denderleeuw voltooid zijn, om zo de eventuele verkeershinder te beperken. Hierbij zal de weg op een bepaald moment volledig worden afgesloten en zal een omleiding voorzien worden. Pas na openstelling van het kruispunt zal het bedrijventerrein normaal toegankelijk worden.

Bekijk het fotoverslag hieronder en klik op de foto's voor meer toelichting.