20171124 9 K4 A1836 Bewerkt

Archeologen vinden resten van groot leger op gronden Doorn Noord


De SOLVA archeologen voerden een verkennend geofysisch onderzoek uit op een deel van het terrein. Dit toonde reeds de aanwezigheid van kuilen en een wegtracé aan. Opmerkelijk is de doortocht van een groot leger in de 18de eeuw.

Aanvullend op dit onderzoek is op het gehele terrein in 2017 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd voorafgaand aan de bouwwerken. Daardoor kon een goede inschatting gemaakt worden van het archeologische potentieel van de locatie. Tot de oudste vondsten behoren enkele grafheuvels uit de bronstijd (ca. 2000 – 1000 voor Chr.). 

In de Romeinse periode zijn er op het terrein verschillende wegen aangelegd. Aan het kruispunt van twee wegen ontstaat een nederzetting, die voornamelijk in de 2de eeuw na Chr. te situeren is.

Opmerkelijk ten slotte is de doortocht van een groot leger in de 18de eeuw dat hier kamp houdt. Verder onderzoek zal meer duidelijkheid geven.

Er wordt naar de site verwezen als 'Ter Groeninge' omwille van het zogenaamd 'Hof ter Groeninge'. Dit is de voormalige L-vormige hoeve (voormalige paardenstoeterij) uit eind 19e, begin 20ste eeuw, dat momenteel is ingericht als horecabedrijf.

Voor meer info, foto's en filmpjes klik hier: Archeologie Doorn Noord.