Brochure Doorn Noord

Brochure met de voorstelling van het duurzaam bedrijventerrein

Voor de bedrijven met interesse in een bedrijfsperceel werd een brochure ontwikkeld. In deze brochure is informatie te vinden over het terrein, de ligging en bereikbaarheid, de oppervlakte, de 4 pijlers van het terrein, het verloop van de procedure en de contactpersonen. 


De 4 pijlers worden er meer in detail in geïllustreerd en omschreven, nl.

— Lokale energie — 
— Ruimtelijke kwaliteit — 
— Biodiversiteit — 
— Slim delen & samenwerken — 

U kan de brochure hier downloaden.

Wenst u ze graag met de post te ontvangen, stuur ons alvast een mailtje naar doornnoord@so-lva.be met uw adresgegevens.