Corridor

De bij, de Eikenpage en de Vlaamse Gaai worden de ambassadeurs van de biodiversiteit op het terrein


Doorn Noord investeert in een kwalitatieve werkomgeving door plaats te maken voor meer natuur. Dit doet ze vooral door in te zetten op een hogere biodiversiteit op het terrein. Door voor 3 ambassadeurs te kiezen, kan de aanwezigheid van biodiversiteit meetbaar gemaakt worden via opvolging en monitoring van de ambassadeursoort.

De integratie van groen op het bedrijventerrein zorgt voor een duurzame synergie, tal van voordelen, en bovenal een betere werk- en beeldkwaliteit. Door het gebruik van streekeigen bomen en planten en een collectief groenbeheer bekomt het bedrijventerrein een uniforme hoogwaardige groene aanleg. De bij, de Eikenpage en de Vlaamse gaai worden ingezet als ambassadeurs van de biodiversiteit op het terrein.


1/ Een bijenlandschap voor bedrijventerrein Door Noord

Solitaire bijen hebben het moeilijk in Vlaanderen. Op het terrein helpen we bijen door voldoende nestplaatsen en nectarbronnen te voorzien. Het volledige terrein is uitermate geschikt om een mooi bijenlandschap te ontwikkelen. Door het terrein in te richten en te beheren met aandacht voor bijen, zullen geschikte habitats ontstaan. Het trekt ook andere insecten, amfibieën en vogels aan. Over het volledige bedrijventerrein wordt het groen aantrekkelijk gemaakt voor wilde bijen. Zo wordt bijvoorbeeld specifiek bloemen- en bijenmengsel gebruikt voor de extensieve gazons en hooilanden, zoals duizendblad, gewone margriet, gele kamille, wilde marjolein, pinksterbloem,… Niet alleen aantrekkelijk voor de bij, maar ook voor het oog.

2/ De eikenpage als ambassadeur

Naast solitairen bijen hebben ook dagvlinders het moeilijk in ons landschap. We helpen die door het toevoegen van waardplanten en nectarplanten aan het groen. De Eikenpage is een vlinder met vleugelspanwijdte circa 3 cm. De vleugels van de mannetjes zijn iriserend blauw op een bruine basiskleur, bij de vrouwtjes ontbreekt de irisatie grotendeels. Slechts twee kleine vlekken op de voorvleugels zijn iriserend blauw. De soort komt algemeen voor in Ninove.

De groenbuffers aan de rand van het bedrijventerrein worden voorzien met waard- en nectarplanten van de Eikenpage. Dat is o.a. Koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum), Sporkehout (Rhamnus frangula)en Zomereik (Quercus robur). Naast de groenbuffers worden ook Zomereiken aangeplant in de landschappelijke buffer doorheen het volledige bedrijventerrein.

 

3/ De Vlaamse Gaai als ambassadeur

Vogels hebben het ook zeer moeilijk in ons landschap door sterke achteruitgang van hun leefgebied en steeds minder voedselaanbod waaronder insecten. Sinds 1980 zijn alleen al in Noordwest-Europa 421 miljoen vogels verdwenen. Door de omgeving vogelvriendelijk in te richten worden vogels geholpen. Een vogelvriendelijke groeninrichting betekent:

— Voldoende nestgelegenheid voorzien zoals bomen, struwelen, hooiland aangevuld met nestkasten — 
— Voldoende voedsel (insecten, bessen, zaden) voorzien via diversiteit aan planten hooilanden, gemengde struwelen & aanplanten van streekeigen bomen en struiken met bessen —
— Mijden van Pesticiden, biociden, meststoffen en andere schadelijke stoffen —

Als ambassadeur voor het vogels kiezen we hier de Vlaamse Gaai. De wetenschappelijke naam van de gaai, Garrulus glandarius, is betekent 'voortdurend krassende eikelzoeker'. Van oorsprong is het vrij schuwe bosvogel, maar inmiddels ook volop in het stedelijk gebied te vinden. Gaaien hebben in het bos de functie van indringer-alarm; veel dieren reageren op hun alarmroep en verbergen zich. Gaaien zijn bekend om de opvallende blauw-zwart gestreepte tekening op de vleugel. Het zijn beige à bruine vogels, met een licht gestreepte kruin, een lichte keel en onderkant, een lichtblauw vleugelveld met een fijne zwarte bandering. Verder heeft de gaai een brede zwarte baardstreep, een zwarte staart en witte stuit.  In het voorjaar en zomer is hij nadrukkelijk aanwezig met luidruchtige roep. Witte stuit en zwarte staart vallen op tijdens de vlucht. Gaaien hebben een stevige donkere snavel. De meest bekende roep is een luide, hese schreeuw die in de buurt van bomen en bos geregeld te horen is.

De Vlaamse gaai is goed geschikt als ambassadeur voor het bedrijventerrein. Er zijn in de onmiddellijke omgeving op dit moment een behoorlijk aantal volwassen bomen aanwezig en er worden diverse groenstructuren voorzien bij aanleg die de soort zullen stimuleren.

 

Bron: Het groenbeheerplan i.k.v. biodiversiteit door Corridor. Dit kan u hier downloaden.