Team Doorn Noord

De gesprekken met alle kandiderende bedrijven zijn lopende


Op 7, 8 en 15 november 2018 vonden onderhandelingsgesprekken plaats met de geselecteerde en nog niet definitief weerhouden  bedrijven op basis van de vooropgestelde criteria op het vlak van de bedrijfseconomische context, motivatie tot vestiging te Ninove en de voorziene duurzame acties. Hiermee zit het uitgiftebeleid op kruissnelheid.

Tijdens deze gesprekken werd vooral verder in kaart gebracht hoe de ruimtevraag van de kandidaten zo efficiënt mogelijk kan worden ingevuld.

Zo werd gepolst naar de omvang van het gebouw, zijn onderscheiden bouwvolumes, parkeerbehoefte, omvang en ligging perceel, alsook mobiliteitsaspecten en gewenste samenwerking op Doorn Noord. Dit laat de jureringscommissie toe om met kennis van zaken elke ruimtevrager zo optimaal mogelijk in te passen in de op Doorn Noord beschikbare bedrijfsruimte.

In januari 2019 zal de evaluatiecommissie de weerhouden bedrijven opnieuw uitnodigen om hen op basis van deze globale inpassing in het inrichtingsplan een individueel perceel industriegrond voor te leggen.

Vervolgens zal juridische zekerheid worden geboden door middel van een aankoop-verkoopbelofte, zodat de bedrijven definitieve plannen kunnen opmaken ter voorbereiding van de omgevingsvergunning, ter financiering ervan, enz…

Parallel  zullen in 2019  de infrastructuurwerken worden gestart en verdergezet, zodat de notariële akten kunnen verleden worden zodra de percelen bouwrijp zijn, wellicht in de eerste helft van 2020.

Foto © Dirk Wollaert