Vds Render Artikel Web

Eerste bouwproject op til


Van Den Brouck-De Sutter zal als eerste starten met bouwen op Doorn Noord. Deze onderneming staat in voor de verwerking en recyclage van metalen en heeft een erkend depollutiecentrum voor autowrakken. De omgevingsvergunning, opgesteld door TIDES Architecture, is verleend en de eerste spadesteek is voor elk moment. Het nieuwe, duurzame gebouw komt op een terrein van 1,8 hectare, centraal gelegen in de industriezone. De realisatie, onder andere door Willy Naessens Industriebouw, zal anderhalf jaar duren.

Efficiënt en duurzaam ontwerp

Een grote uitdaging bij het ontwerp van het gebouw was het verzekeren van een goede flow in mobiliteit en verwerkingsprocessen. Controle, overzicht, veiligheid en capaciteit waren daarbij belangrijke criteria en een doordachte poorten- en deuren-strategie was noodzakelijk.

De verstrengde VLAREM-normen vormden een bijkomende challenge: een goede waterhuishouding was een must. De onderneming zal haar machinepark ook volledig elektrificeren en maximaal gebruik maken van zonnepanelen. Het resultaat: een gigantische CO2-reductie.

Aangename werkplek

Naast het duurzaamheidsaspect was ook het welzijn van het personeel van tel. Het moest in het nieuwe gebouw aangenaam werken zijn. Daarom zijn er ruime personeelsfaciliteiten met een bar voorzien, in een strakke en industriële look en feel, met veel licht en lucht en aandacht voor de groene grenzen.

Conform bedrijventerreinpaspoort

Het ontwerp werd gemaakt door TIDES, een multidisciplinair architecten- en ingenieursbureau in Gent en Kortrijk. Hun specialiteit is kantoor- en industriegebouwen: van het opstellen van de omgevingsvergunning tot de begeleiding van de voorlopige oplevering.

Hun ontwerpvoorstel voor Van Den Brouck-De Sutter is conform de voorschriften van het PRUP, het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, en werd ook afgetoetst aan de richtlijnen van het bedrijventerreinpaspoort, in overleg met SOLVA en de stedenbouwkundige diensten van Ninove.

Twee circulatieassen

Het ontwerp is opgebouwd rond twee duidelijke circulatieassen: een voor particuliere klanten, aan de ene kant van het gebouw, en een voor zwaar verkeer, aan de andere kant van het gebouw. Door ze van elkaar te scheiden kunnen ze volledig onafhankelijk fungeren, met aparte parkeerplaatsen en weegbruggen bovendien. Het kantoor ligt strategisch op de assen en kijkt op de weegbrug en de toegang van de particuliere flow.

Fotovoltaïsche luifels

Centraal komt er een grote koer die bijna volledig overdekt wordt met twee luifels: een op 20 meter vrije hoogte en een op 8 meter vrije hoogte. Deze eyecatchers van het complex zijn net als alle daken bedekt met zonnepanelen: alles samen goed voor een vermogen van 1,3 Megawatt.

Alles onder controle

Onder de vloeistofdichte betonvloeren zit een doordacht rioleringsstelsel. Het opgevangen water wordt maximaal herbruikt in de processen, bijvoorbeeld om vloeren en stofrijke punten te benevelen tegen het stof. Heel de site is beveiligd met camera’s en poorten, zodat alles gecontroleerd en veilig verloopt.

Het bedrijfsgebouw wordt een toonbeeld van goede organisatie en flow. Het is een ecologisch hoogstandje met maximale waterrecuperatie, zonne-energie en een groene gordel rond de site.  Milieutechnisch voldoet het aan de strengste VLAREM normen en er worden duurzame materialen gebruikt. Aangenaam en comfortabel werken wordt de norm in dit nieuwe pand van een ondernemende familie met een duidelijke, duurzame visie.

 

Foto's: © TIDES