Eerstesteenlegging Doorn Noord

Eerste stenen Doorn Noord gelegd

Op 23 oktober 2019 hebben de stad Ninove, intercommunale SOLVA en enkele bedrijven de symbolische eerste steen van het duurzaam bedrijventerrein Doorn Noord gelegd. Op termijn zullen meer dan 500 personen er een werkplek vinden en versterkt dit terrein de economische aantrekkingskracht van de stad.

Samenwerken met impact op economie en ecologie

De projectpartners pakken uit met een uitdagend en innovatief concept voor dit bedrijventerrein: naast de aanleg van groen en waterpartijen die de klimaatbestendigheid garanderen, is er ook aandacht voor veilige fietspaden, energiezuinige straatverlichting, combimobiliteit, architecturale kwaliteit en een sterke onderlinge samenwerking.

Economische uitvalsbasis

Het zijn precies deze troeven die al tien bedrijven overtuigden om zich op het terrein te vestigen. Deze bedrijven zijn actief in verschillende sectoren en zijn bij vestiging goed voor een totale tewerkstelling van ongeveer 350 mensen. Na realisatie van hun groeipad over een viertal jaar is voorzien om ruim 550 mensen tewerk te stellen.

Volgende bedrijven hebben de eerste loten op het bedrijventerrein gekocht: Meubelen De Abdij bvba, Van Der Haegen & Neckebroek bvba, een voedingsbedrijf uit de regio Ninove, De Doncker D. bvba, Alfa Sun & Alfa Cool bvba, Zelfbouwmarkt bvba, ILvA, Dewo Europe nv, Van Den Brouck – De Sutter bvba en De Dagmoed vzw.

Slim samenwerken

Door vestiging op Doorn Noord stappen deze bedrijven in een uniek beheers- en managementsysteem met een Vereniging van mede-eigenaars (VME). Hierbij hebben zij naast hun private kavel ook een aandeel in de gemeenschappelijke delen zoals de groenbuffers, wadi’s, grachten, … Dit doorgedreven parkmanagement bewaakt de kwaliteit en de duurzaamheid van het gehele terrein permanent.

Vlotte doorstroming voor alle verkeer

Bij de aanleg van de wegenis staan doorstroming voor alle verkeer en een hoge beeldkwaliteit voorop. De ontsluiting van het bedrijventerrein gebeurt via een centrale lus die zal worden verbonden met een nieuw aan te leggen kruispunt ter hoogte van de Aalstersesteenweg. Deze lusstructuur zorgt voor een vlotte doorstroming op het terrein. Een breed fietspad wordt geflankeerd door groene bermen aan beide zijden. 

Duurzame infrastructuur

De infrastructuur omvat niet alleen 1000 lopende meter wegenis, 2500 lopende meter fietsinfrastructuur, 4,2 ha groen- en waterbuffer, 3600 m³ waterbuffering en 16,3 ha verkoopbare bedrijfsoppervlakte.

De duurzame kaart wordt hier ook voor andere aspecten ten volle getrokken: onderzoek naar de mogelijkheden voor een windturbine en zonnepanelen, de inrichting van een mobipunt, LED-straatverlichting.

Daarnaast zal het engagement van Doorn Noord in de Green Deal Biodiversiteit leiden tot een groenbeheerplan die de biodiversiteit en de beeldkwaliteit op het bedrijventerrein moet verhogen. De medewerkers op het terrein wacht hierdoor ook een recreatieve werkomgeving.

Terrein met een geschiedenis

Voorafgaand aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein leverden archeologische opgravingen enkele verrassende resultaten op. De opgravingen overspannen 4500 jaar geschiedenis en legden onder andere twee grafheuvels, een nederzetting uit de Romeinse periode en sporen van militaire kampementen bloot. De opgravingen kunnen daarbij rekenen op veel interesse uit binnen- en buitenland.

Partners bij de realisatie

Doorn Noord is één van de allerlaatste regionale bedrijventerrein in Zuid-Oost-Vlaanderen. De stad Ninove ontwikkelt dit terrein samen met intercommunale SOLVA, studiebureau Infraplan bvba,  aannemersbedrijf Vindevogel nv en private partner Sienaert.


Foto: Dirk Wollaert