Energiedelen

Gedeelde energieambities


Op 9 december was er de stichtingsvergadering van de vereniging van mede-eigenaars van Doorn Noord. Na het formele gedeelte staken de bedrijfsleiders digitaal de hoofden bij elkaar rond ‘slim delen en samenwerken’ op het bedrijventerrein, de vierde kernwaarde van Doorn Noord. De nadruk lag in deze brainstormsessie op hernieuwbare energie. Het enthousiasme en de ambities waren groot!

Eerst lichtten de bedrijfsleiders toe hoe zij willen inzetten op maximale productie en gebruik van hernieuwbare energie. Daarna werden ze geïnspireerd en bevraagd rond drie thema’s: zonnepanelen, laadinfrastructuur en warmtepompen. Er werd gepolst naar hun ambitie, op welke manier ze de maatregelen zouden financieren en in welke mate ze willen samenwerken.

Zonnepanelen

Maar liefst 7 van de 8 aanwezige bedrijven zou hun dak graag maximaal voorzien van zonnepanelen in plaats van enkel het eigen verbruik te dekken. Sterker nog, ze zouden allemaal hun lokaal opgewekte energie willen delen via het oprichten van een energiegemeenschap op het bedrijventerrein. 

Laadpalen en warmtepompen

Ook op het vlak van laadinfrastructuur en verwarming willen de bedrijven op Doorn Noord toekomstbestendig en duurzaam zijn. Ze zouden bijna allemaal 50 tot 100% van hun parkeerplaatsen meteen uitrusten met laadpalen. Niet alleen om onderling te delen, maar ook met bezoekers. Voor een optimale energiebalans zou er slim geladen worden. Voor duurzame ruimteverwarming plant de overgrote meerderheid een warmtepomp te plaatsen. 

Ambities realiseren

De aanwezige bedrijven toonden een grote interesse om samen te werken bij de aankoop van zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, inclusief grondboringen. SOLVA onderzoekt verder de mogelijkheden rond ‘slim delen en samenwerken’ binnen de kernwaarde ‘lokaal energie opwekken’, en zal de bedrijven met plezier bijstaan in het realiseren van deze mooie ambities.