Pro Natura

Groeninrichting Doorn Noord door sociale economiebedrijf


Dat een bedrijventerrein geen kale, grijze vlakte hoeft te zijn, zal op Doorn Noord duidelijk tot uiting komen. Sociale economiebedrijf Pro Natura zal instaan voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van de groeninrichting en zorgt via biodiversiteit en ruimte voor groen en water voor een aantrekkelijke en duurzame werkomgeving.

Stad Ninove en SOLVA hebben voor Doorn Noord de ambitie om binnen de regio Zuid-Oost-Vlaanderen een kwaliteitsvol en duurzaam bedrijventerrein te realiseren volgens vier kernwaarden: lokale energieopwekking, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en slim delen & samenwerken. 

Om de kernwaarde biodiversiteit te realiseren, wordt beroep gedaan op het sociale economiebedrijf Pro Natura. Dit bedrijf met Qfor-label wil op een duurzame en innovatieve manier zinvolle tewerkstelling creëren en de ecologische kwaliteit van onze leefomgeving verbeteren. Pro Natura zal instaan voor het ontwerp, de aanleg en het beheer op Doorn Noord.

Naar een aangename en duurzame werkomgeving

De groeninrichting van Pro Natura zet in op:

- Meer biodiversiteit door doordacht ontwerp met inheemse bomen en planten;Meer natuurbeleving door mooie wandelpaden, picknickzones en ruimte voor een natuurlijke pauze;
- Meer sociale cohesie omdat de toekomstige werknemers de buitenruimte meer benutten en er zo meer spontane samenwerking tussen bedrijven ontstaat;
- Meer ecologische kwaliteit door waterbuffering, de juiste plant op de juiste plaats en dit zonder gebruik te maken van pesticiden; 
- Meer sensibilisering via infoborden met leuke weetjes m.b.t. de geschiedenis van de site, bepaalde planten, bomen en ambassadeursoorten (zoals bijen, eikenpage, Vlaamse gaai)

Doorn Noord Beplantingsplanbeheer Ld

Ruimte voor groen

Het groen wordt op een uniforme manier aangelegd doorheen het bedrijventerrein, wat zorgt voor een aantrekkelijke, nette en recreatieve werkomgeving die ook afstraalt op de aanwezige bedrijven en aangenaam is voor de werknemers.

Stad Ninove kiest in samenwerking met Pro Natura bewust voor inheemse planten als de haagbeuk, zomerlinde, winter- en zomereik en esdoorn. Op diverse plekken worden van nature groeiende soorten als wilgen en kruiden gecombineerd met nieuw aan te planten plantgoed.

Ook om praktische redenen werd als straatboom bijvoorbeeld gekozen voor de Tilia cordata 'Böhlje', een kunstmatig gekweekt ras (cultivar) van de zomerlinde, omdat ze overlast tot een minimum herleiden. De wortels geven nauwelijks risico op het omhoog drukken van de bestrating en door snoei worden ze mooi in vorm gehouden zodat ze geen hinder geven voor het vrachtverkeer. Verder is deze specifieke cultivar minder aantrekkelijk voor bladluizen, die anders in de zomer de plakkerige honingdauw zouden afscheiden die dan in kleine druppels op wagens en verhardingen zou vallen.

Langs de straat en op de rotonde worden laag bloeiende vaste planten (zoals madelief en rolklaver) en bloembollen (zoals sierui en krokus) aangeplant om snel een bloeirijk effect te geven. In de bermen is ook weer strategisch gekozen voor grassen die als pollen zullen groeien zodat ze niet over de fietspaden groeien en alles ook hier weer netjes blijft.

Op het terrein is ook plaats voor bloemenweides. Deze zullen ingezaaid worden met een mix van soorten die bijen en vlinders zoals de eikenpage, één van de ambassadeursoorten van het terrein, zullen aantrekken.

Ruimte voor water

Naast ruimte voor groen, wordt ook prominente ruimte voor water gecreëerd door de aanleg van een collectieve waterbuffer en waterdoorlatende verharding. Het groen en het water zorgen ook voor verkoeling.