Ilv A Bart Roomskopie

ILvA in de kijker

We interviewden Bart Rooms, algemeen directeur van ILvA, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Land van Aalst. ILvA staat in voor de afvalophaling en recyclageparken in 15 steden en gemeenten. Bart legt ons uit waarom Doorn Noord een geschikte nieuwe locatie is voor ILvA en hoe het bedrijf zal bijdragen aan de duurzaamheid op het terrein.

Wat doet ILvA?

ILvA is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Land van Aalst. Vroeger noemde men zo’n samenwerkingsverband tussen gemeenten een “intercommunale”. De 15 steden en gemeenten die deel uitmaken van ILvA hebben de handen in elkaar geslagen om samen het huishoudelijk afval aan huis in te zamelen en de werking van 15 recyclageparken te organiseren. 

De inzamelmethode, sorteerregels en tarieven zijn in al deze gemeenten hetzelfde. We zorgen er ook voor sensibilisering rond het sorteren en voorkomen van huishoudelijk afval.

De 15 ILvA-steden en gemeenten zijn:

• Aalst
• Affligem
• Denderleeuw
• Erpe-Mere
• Galmaarden
• Geraardsbergen
• Haaltert
• Herzele
• Kluisbergen
• Lede
• Liedekerke
• Ninove
• Oosterzele
• Sint-Lievens-Houtem
• Zottegem

Hoe en wanneer is ILvA opgestart?

Het huidige ILvA is ontstaan uit de vroegere intercommunale Land van Aalst. Deze intercommunale startte in 1962 om de socio-economische expansie van haar werkingsgebied te bevorderen. Pas in de jaren ’70 werd ze actief op het milieuvlak, door het exploiteren van de stortplaatsen in Voorde en Vlierzele. In 1992 werd met de inzameling van huishoudelijk afval begonnen. 

In 2003 werd ILvA afgescheiden van SOLVA, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische ontwikkeling. ILvA is in al de deelnemende steden en gemeenten verantwoordelijk voor de selectieve afvalinzameling aan huis. De inwoners kunnen met hun afval ook terecht op 15 recyclageparken verspreid over het werkingsgebied. 

Alle ingezamelde fracties worden naar recyclage- of verwerkingsbedrijven gebracht, waar de verwerking op de meest economische en ecologische manier gebeurt. 

Waar zijn jullie momenteel gevestigd?

Zowel de kantoren als de operationele diensten zijn momenteel gehuisvest in Aalst. Daar verzorgt ILvA zelf de overslag van de meeste afvalfracties, met een eigen overslagstation. 

Enkele jaren geleden heeft ILvA ook de composteringsinstallatie in Geraardsbergen gesloten, na meer dan 20 jaar dienst, en een nieuwe installatie gebouwd in Aalst. Verder hebben we daar ook een eigen CNG-tankstation voor de vele voertuigen die op aardgas rijden. 

Waarom heeft u gekozen voor Doorn Noord in Ninove?

Ons huidig terrein is te klein en ligt in een uithoek van ons werkingsgebied. Het nieuwe terrein is centraler gelegen en dus vlot bereikbaar. Daarnaast is het voldoende groot om er een modern recyclagepark op uit te baten. 

Welke activiteiten zal ILvA op het bedrijventerrein uitvoeren?

ILvA zal op het bedrijventerrein een nieuw recyclagepark vestigen ter vervanging van het huidig recyclagepark in de Pamelstraat Oost. Net als vandaag zullen de inwoners er welkom zijn om tientallen afvalsoorten te brengen, die daarna verwerkt en voornamelijk gerecycleerd worden. 

Uniek in Vlaanderen is dat elke inwoner van het werkingsgebied op een ILvA-recyclagepark naar keuze terecht kan. We kijken er dan ook naar uit om dit vernieuwd recyclagepark open te stellen voor de inwoners.

Hoe zal u de duurzaamheidsprincipes toepassen op het terrein?

We zullen verschillende duurzaamheidsprincipes toegepassen.
Ik som ze even voor je op:

• Duurzaam waterbeheer: regenwaterrecuperatie en buffering op het eigen terrein met vertraagde afvoer na doorloop door een filterbekken.  

• Groene gevel: de voorgevel bekleden we met natuurlijke materialen, zijnde klimplanten afgewisseld met schanskorven met hakselhout.  

• Duurzaam energiebeheer: zonnepanelen en warmtepompen die zorgen voor de verwarming én koeling van het bureel en de eetzaal van de parkwachters. Verstralers met ledlampen zorgen voor de verlichting.  

• Mobiliteit: het terrein is enerzijds vlot bereikbaar omdat het strategisch is gelegen op een regionaal bedrijventerrein, anderzijds staan we zelf op de eigen site in voor de opvang van een mogelijke wachtrij. Dankzij de vooropgestelde inrichting kunnen de bezoekers vlot manoeuvreren met wagen en aanhangwagen. Tot slot laat het ontwerp de parkwachters toe een goed overzicht te houden. Zo kunnen ze de bezoekers snel bijstaan wanneer nodig.

• Ergonomie voor de bezoeker: om het gebruiksgemak van de bezoeker te verhogen, is er een verhoogd platform voorzien naast de containers. De containers zelf zitten verzonken en zijn voorzien van de nodige beveiliging. 

• Groenbuffer met inheems groen: het recyclagepark ligt achteraan het bedrijventerrein en is afgeschermd van de nabije omgeving. Het gebouw schermt ook het zicht af op het recyclagepark vanaf de openbare weg. 

Hoeveel mensen stelt ILvA tewerk momenteel en komen er extra arbeidsplaatsen bij met de verhuis?

Op dit moment worden er zo’n 250 medewerkers tewerkgesteld binnen de organisatie. De verhuis naar het nieuwe recyclagepark zal niet voor extra arbeidsplaatsen zorgen.

Brengt een verhuis ook nieuwe toekomstplannen met zich mee? 

Het ontwerp en de bouw van dit nieuwe recyclagepark in Ninove is het prototype voor de uitbreiding of vernieuwing van alle andere recyclageparken in het werkingsgebied van ILvA. 
In ons visieplan ILvA 2021-2039 hebben we in onze doelstellingen geformuleerd dat we met onze recyclageparken in de komende beleidsperiode willen overschakelen naar materialenparken. Zo kunnen we nog meer grondstoffen en materialen direct hergebruiken, wat de materialenkringloop verbetert.