Plan

Individuele inpassing van weerhouden bedrijven op het terrein bijna rond


Gesprekken met de kandidaat-bedrijven brachten in het najaar van 2018 al zicht op de ruimtevraag. Lopende onderzoeken rond energie- en parkeerbehoeftes maken dat de inplanting nog niet definitief voorgelegd kan worden. Verwacht wordt dat in het vroege voorjaar van 2019 de geselecteerde bedrijven een concreet perceel voorgesteld wordt.

In november 2018 werd via onderhandelingsgesprekken vooral de ruimtevraag van de kandidaat-bedrijven in kaart gebracht. Dit met het oog op een zo efficiënt mogelijke inplanting van de weerhouden bedrijven op het bedrijventerrein.

Gepland was om in januari 2019 de weerhouden bedrijven opnieuw uit te nodigen om hen op basis van de globale inpassing in het inrichtingsplan een individueel perceel industriegrond voor te leggen.

Deze puzzel kan echter nog niet volledig gelegd worden. Momenteel wordt de energie- en parkeerbehoefte van de kandiderende bedrijven nog verder onderzocht. Eens deze hordes genomen zijn, kan het plaatje vervolledigd worden en mogen de geselecteerde bedrijven een concreet voorstel van perceel verwachten.

Op vlak van de infrastructuurwerken is het nog wachten op de vergunning. Eens deze afgeleverd is, kan ook de aanbesteding opgestart worden.