Beeld Groenzone Rondpunt

Kernwaarde 3 in de kijker: Biodiversiteit


Op Doorn Noord wordt een aangepast beleid gevoerd vanuit 4 kernwaarden om uw bedrijf een gezonde plek en betere toekomst te bieden. In een kwalitatieve werkomgeving is ook plaats voor meer natuur. Daarom wordt op Doorn Noord ingezet op een hogere biodiversiteit op het terrein.

De integratie van groen op het bedrijventerrein zorgt voor een duurzame synergie, tal van voordelen, en bovenal een betere werk- en beeldkwaliteit. Door het gebruik van streekeigen bomen en planten en een collectief groenbeheer bekomt het bedrijventerrein een uniforme hoogwaardige groene aanleg. De bij, de Eikenpage en de Vlaamse gaai worden ingezet als ambassadeurs van de biodiversiteit op het terrein. Naast ruimte voor groen, wordt er ook ruimte voor water gecreëerd door de aanleg van een collectieve waterbuffer, waterdoorlatende verharding en het inzetten op infiltratie en hergebruik van water. Door het water een prominente plaats te geven, wordt de kans op wateroverlast zo goed als uitgesloten. Niet alleen zorgt de inzet van groen en water op het terrein voor een betere beeldkwaliteit, het zorgt ook voor verkoeling en biedt medewerkers een recreatieve werkomgeving.

Ook als bedrijf kan u deze visie doortrekken op het eigen gebouw door bv. het aanleggen van een bloemenweide op het eigen perceel, investeren in een groengevel of het leggen van groendaken die de perfecte combinatie kunnen vormen met zonnepanelen.

Doorn Noord streeft op deze manier naar een aantrekkelijke en duurzame werkomgeving die afstraalt op uw bedrijf.