Electrische Wagen Spiegel

Kernwaarde 4 in de kijker: Slim delen en samenwerken


Om de kwaliteit van het bedrijventerrein vandaag en in de toekomst zo goed mogelijk te waarborgen is parkmanagement ingevoerd.

HOE DOEN WE DIT?

Een parkbeheerder staat in voor de bewegwijzering en collectieve functies zoals beveiliging en het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke zones.

De ontwikkeling van andere recreatieve groenzones, groenbuffers, waterbufferbekkens en grachten maken hier ook deel van uit. In samenspraak met de mede-eigenaars zijn initiatieven zoals een bedrijfsrestaurant, kinderopvang of was- en strijkdiensten mogelijk.

Op vlak van mobiliteit voorzien we een mobipunt. Een knooppunt van verschillende vervoerswijzen op buurtniveau, vb. bus, deelwagens, deelfietsen, carpool, ... Het mobipunt moet werknemers en bezoekers stimuleren om in elke situatie de meest duurzame vervoersmethode te kiezen.