Dji 0066

Nieuw kruispunt Aalstersesteenweg ter hoogte van Doorn Noord aangelegd


De werken aan het nieuwe kruispunt op de Aalstersesteenweg zijn voltooid. In totaal is zo’n 200 meter steenweg heraangelegd. Dankzij het snelle werk van aannemer Vindevogel en geholpen door het relatief droge herfstweer, zijn deze werken vlot en binnen de gestelde timing verlopen.

Eind november werden de vrijliggende fietspaden aangelegd, de nieuwe afwateringsgrachten geprofileerd en de signalisatie geplaatst. De Aalstersesteenweg is ondertussen opnieuw toegankelijk voor alle verkeer. 

Focus op veilig verkeer

De werken moeten vlot en veilig verkeer voor zowel (vracht)wagens als voor fietsers en voetgangers mogelijk maken.

Komende van het kruispunt Den Doorn is een afzonderlijke linksaf aangelegd voor het verkeer richting het bedrijventerrein. De weg diende daarom verbreed te worden, wat ook de vernieuwing van enkele verlichtingspalen met zich meebrengt. Door de lange levertermijn zullen deze pas in het voorjaar van 2021 geleverd en geplaatst worden. Om de veiligheid te garanderen, zal tijdelijke verlichting geplaatst worden.

Daarnaast zal het snelheidsregime ter hoogte van deze strook tijdelijk verlaagd worden tot 50 km/u.

Tot slot worden op het nieuwe kruispunt verkeerslichten voorzien zodat de kruisende bewegingen, vooral voor fietsers en voetgangers, veilig kunnen verlopen.