Mobipunt2

Onderzoek naar mobipunt opgestart


Als duurzaam bedrijventerrein bekijken we graag of op Doorn Noord een mobipunt kan worden aangelegd. Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende duurzame mobiliteitsfuncties elkaar ontmoeten, denk aan deelfietsen, deelwagens, laadpunten, busstop. Dit kan worden gecombineerd met een pakjesautomaat.

Duurzame mobiliteit vormgeven op bedrijventerreinen blijft een uitdagende opdracht. Door in te zetten op fietsinfrastructuur en een mobipunt trekt Doorn Noord ook op mobiliteitsvlak de duurzame kaart.

Duurzame mobiliteit op bedrijventerreinen gaat zowel over logistieke stromen als over personenverkeer. Dat personenverkeer bestaat dan weer uit woon-werkverplaatsingen, bezoekers en uitgaande dienstverplaatsingen. Al deze mobiliteitsvragen zijn fundamenteel verschillend en vragen dan ook een andere aanpak. De aanleg van een nieuw bedrijventerrein biedt evenwel een unieke opportuniteit om hier vanaf de start volop aandacht voor te hebben. Het is een harde wet in de gedragswetenschappen: eenmaal een bepaalde gewoonte is ontstaan kost het vele malen meer energie om (mobiliteits)gedrag van mensen achteraf te veranderen.

De ruimtelijke aandacht voor fietsers en voetgangers zit geïntegreerd in het ontwerp van Doorn Noord. We zijn er ons bij SOLVA echter van bewust dat enkel fietspaden aanleggen waarschijnlijk niet zal volstaan om de modal split fundamenteel te verduurzamen. Een model split is de procentuele verdeling tussen het gebruik van de verschillende vervoersmiddelen, zoals auto/openbaar vervoer/fiets.

Veilige en comfortabele infrastructuur voor fietsers is de eerste (en een zeer belangrijke) stap, maar er is méér nodig. Daarom werken we vanuit onze visie op duurzame bedrijventerreinen ook aan de uitwerking van een mobipunt. Zo’n punt is een fysieke locatie waar mobiliteitsdiensten samen worden gebracht, eventueel zelfs gekoppeld aan andere voorzieningen zoals een pakjesautomaat. Door deze diensten samen te brengen op een toegankelijke en zichtbare locatie wordt het gebruik ervan gefaciliteerd en aangemoedigd.

Bij de realisatie van Doorn Noord zal de bushalte op het bedrijventerrein worden aangelegd. De ruimte eromheen willen we graag inzetten als mobipunt. Met een deelfiets sta je in enkele minuten aan het station van Ninove. Deelwagens kunnen overdag ingezet worden als dienstwagens, maar ’s avonds en in het weekend ook door buurtbewoners gebruikt worden. Samen met de stad en de bedrijven die hun intrek zullen nemen op het bedrijventerrein zullen we bekijken welke (mobiliteits)diensten kunnen passen in zo’n mobipunt.

Het fysiek reserveren van een deel van de ruimte van het toekomstige bedrijventerrein als mobipunt zorgt er voor dat er elders ruimte kan worden gewonnen. Als deelwagens ervoor kunnen zorgen dat een groep werknemers ervoor kiest om met de fiets naar het werk te komen of te carpoolen omdat ze voor hun dienstverplaatsingen niet langer afhankelijk zijn van hun eigen wagen, dan kan heel wat kostbare parkeerruimte worden benut voor groenzones, biodiversiteit of zelfs extra bedrijvigheid. Het mobipunt op Doorn Noord moet zo het infrastructurele sluitstuk vormen van een bredere visie op duurzaam verplaatsingsgedrag. Daar werken we volop aan.