Pieter

Ontmoet Pieter Kindermans, projectverantwoordelijke Doorn Noord


Pieter volgt als landmeter-expert de infrastructuurprojecten bij SOLVA van A tot Z op. Dit is ook voor Doorn Noord het geval. Ontdek wat hij concreet doet voor Doorn Noord en waarvoor je, als bedrijf, bij Pieter terecht kan.

Dag Pieter, voor het nieuwe bedrijventerrein Doorn Noord ben jij de projectverantwoordelijke.

Wat doe je precies bij SOLVA?

Bij SOLVA ben ik actief als landmeter-expert en volg ik infrastructuurprojecten op van A tot Z. Dit betreft, zoals in dit geval, bedrijventerreinen, maar even goed verkavelingen of ingrepen in functie van erosiebestrijding. Ook voer ik voor onze eigen projecten of in opdracht van de aangesloten gemeenten landmeetkundige opdrachten uit zoals opmetingen, schattingen en plaatsbeschrijvingen.

 

Wat houdt dit concreet in voor Doorn Noord?

Als projectverantwoordelijke ben ik betrokken vanaf de start van dit project. Als eerste is bepaald welke gronden dienden aangekocht te worden. Vervolgens moesten plannen worden opgemaakt voor de aankoop van de percelen vanuit mijn rol als landmeter-expert bij SOLVA.

Na de aankoop van de gronden tekende ik de eerste inrichtingsplannen uit om te komen tot een grove raming. Op basis hiervan is via een overheidsopdracht het studiebureau Infraplan aangesteld. Samen legden we een lange weg af om te komen tot het definitief ontwerp van het nieuwe bedrijventerrein dat klaarligt om voor vergunning in te dienen. In de loop van dit proces kreeg ik versterking van een nieuwe collega Stijn Denutte, bouwkundig ingenieur en specialist in het technische van de infrastructuurwerken.

In de toekomst zullen Stijn en ik verder de vergunningsprocedure en aansluitend de aanbestedingsprocedure opvolgen. Nadien zullen de infrastructuurwerken van start gaan waarbij wij samen met het studiebureau de werken zullen opvolgen.

 

Waarvoor kunnen bedrijven bij jou terecht?

Bedrijven kunnen bij mij terecht met technische vragen die verband houden met de inrichtingsprincipes in het bedrijventerreinpaspoort of andere zaken die een weerslag hebben op de opmaak van hun architectuurplannen voor de bouw van hun nieuwe vestiging. Ik zal ook de opmetingsplannen opmaken per verkocht lot die gehecht zullen worden aan de uiteindelijke verkoopakte. Men zal dit plan en bij uitbreiding alle beschikbare technische plannen kunnen opvragen zodat de architect/aannemer kan beschikken over de nodige gegevens om het ontwerp of de bouw zonder vragen te kunnen aanvangen. Aansluitend op de verkoop zal ik ook zorgen voor de afpaling van de terreinen volgens de opgemaakte opmetingsplannen.

Foto © Dirk Wollaert