Header Infrastructuur

Vorderingen van de infrastructuurwerken

De infrastructuurwerken voor de aanleg van het terrein startten eind oktober 2019. Er leek op het eerste zicht weinig activiteit gaande, maar toch is er al ingrijpend veel veranderd. Bekijk hier een fotoverslag van de werken. Begin juli 2020 werd het grootste deel van de fietspaden en wegenis aangelegd.

Een groot deel van de werken is immers niet zichtbaar aan de oppervlakte. Het betrof de aanleg van de rioleringen en het voorzien van aansluitingen hierop voor de verschillende bedrijven. Door het gunstige weer verliepen deze werken vlot. Enkel tijdens de eerste helft van de maand maart zorgde de grote hoeveelheid neerslag voor natte voeten op het terrein waardoor de werken wegens weerverlet een halve maand stil lagen. Intussen zorgde het coronavirus er helaas voor dat de werken aansluitend werden geschorst en pas eind april opnieuw van start konden gaan.

Door de overvloedige neerslag lagen de werken stil van eind februari tot eind april. Bij de heropstart stak aannemer Vindevogel echter een tandje bij waardoor de opgelopen vertraging quasi werd weggewerkt, mede geholpen door een erg droge en warme lente. In de loop van mei werd het grootste deel van de wadi’s aangelegd. Dit zijn ondiepe grote vijvers voor opvang en infiltratie regenwater. Hiervoor vond het nodige grondverzet (uitgraven en verplaatsen grond) plaats en werden betonnen keerwanden geplaatst in de grachten aan de rand van het terrein om grondverzakking te vermijden. De uitgegraven grond werd gebruikt om de taluds (opgehoopte aarde) in de groenbuffers (groene zone ter afscheiding van de omgeving) op te bouwen. In de loop van juni kreeg ook de wegenis vorm door het gieten van de betonnen fietspaden, het plaatsen van de greppels en boordstenen en tot slot het gieten van de betonnen weg zelf, met uitzondering van de bochten die manueel verhard moeten worden. In juli, voor het bouwverlof, werd tot slot het ronde punt aangelegd en werd ook de persleiding aangelegd. De persleiding zorgt, via een pompstation, voor de verbinding tussen de riolering voor het afvalwater van de bedrijven en de aanwezige riolering in de Okegembaan.

Begin augustus, na het bouwverlof, werden de werken opnieuw opgestart. De komende maanden staat het afwerken van de infrastructuur op het bedrijventerrein op het programma. Door de te hoge temperaturen konden de overige betoneerwerken niet worden uitgevoerd. Deze werden voorzien voor de tweede helft van augustus. De aanleg van de nutsleidingen op het bedrijventerrein zal aansluitend van start gaan en lopen tijdens de maand september. Door Fluvius zal er laag- en middenspanning worden aangelegd, openbare verlichting en gas. De Watergroep voorziet de waterleiding en brandkranen. Proximus en Telenet leggen hun kabels aan voor telecommunicatie. Om de kabels tot aan het bedrijventerrein te brengen zullen ook werken langsheen de Expresweg en de Aalstersesteenweg worden uitgevoerd.

Na de aanleg van de nutsleidingen zal de aannemer het bedrijventerrein in de loop van september en oktober verder afwerken. Het is vervolgens de bedoeling om de groenaanleg uit te voeren in de loop van het najaar 2020 en het voorjaar van 2021. De infrastructuurwerken zouden dan ook in de loop van november voorlopig opgeleverd kunnen worden waardoor het bedrijventerrein in gebruik kan worden genomen en de eerste bedrijven van start kunnen gaan met hun bouwwerken. Dit is uiteraard onder voorbehoud van de algemene vooruitgang en eventueel weerverlet. Intussen is ook beslist dat de nieuwe straatnaam op Doorn Noord de Doorn Noordstraat zal heten. Men gaat nu verder huisnummers toewijzen op basis van het meest recente plan. Dit na een vraag van Bpost.

Bekijk het fotoverslag hieronder en klik op de foto's voor meer toelichting.