Foto 12 04 17 10 29 26

Archeologisch onderzoek gaat van start op 20 augustus en is te bezoeken op Open Monumentendag


De archeologen van SOLVA zullen een jaar lang het terrein onderzoeken. Dit gebeurt in fases en in verschillende zoekzones. Vandaag, 20 augustus gaan ze van start. De site is open voor het publiek op Open Monumentendag op 9 september.

Wie geregeld langs de Expresweg van Aalst naar Ninove rijdt, kon er niet naast kijken. Ter hoogte van het kruispunt Den Doorn, net buiten de stad Ninove, vond in de loop van 2017 een groot proefsleuvenonderzoek plaats op een terrein van 23 hectare groot. Hier wordt binnenkort een nieuw bedrijventerrein aangelegd en vooraleer deze werken van start gaan diende een archeologisch vooronderzoek te gebeuren. Dit leverde interessante resultaten op over de geschiedenis van Ninove en omstreken. Op basis van het vooronderzoek, werden vervolgens verschillende zones geselecteerd voor verder onderzoek, in de vorm van een archeologische opgraving. De opgravingen gaan van start op 20 augustus 2018.

Tijdens deze opgraving worden onder meer grafheuvels of zogenaamde tumuli uit de bronstijd (ca. 2000 – 1000 voor Chr.) onderzocht. Verder is er ook een volledige Romeinse nederzetting bewaard (2de eeuw) op het terrein, die in zijn geheel onderzocht zal kunnen worden. Opmerkelijk ten slotte is de doortocht van een groot leger dat in de 18de eeuw die hier kamp houdt. Van dit kampement zijn talrijke haardkuilen teruggevonden, die soms nog persoonlijke voorwerpen van de soldaten herbergen zoals tabakspijpjes, borden, wijnflessen, knopen, musketkogels, enz. Verder onderzoek zal kunnen uitwijzen om welk regiment het precies gaat en met welke missie zij te Ninove kampeerden.

Ontdek er alles over op Open Monumentendag op zondag 9 september 2018.

In de voormiddag is er van 11u00 tot 12u00 een aperitieflezing gepland over het archeologisch vooronderzoek en de interessante resultaten over de geschiedenis van Ninove en omstreken. Locatie: Oud Stadhuis Ninove, Oud Strijdersplein
In de namiddag zijn er tussen 14u00 en 18u00 doorlopend rondleidingen door de archeologen van SOLVA. Locatie: Site Doorn Noord

Zie ook website van Stad Ninove.