Team Doorn Noord2

De medewerkers achter Doorn Noord


Om te komen tot de realisatie van een bedrijventerrein werken vele medewerkers mee achter de schermen. Dit is het geval voor heel uiteenlopende zaken, denk aan infrastructuur, riolering en waterbuffering, ontwerpplannen, meetstaten, groenbeheerplan tot verkoopsvoorwaarden en communicatie.

Naast Pieter Kindermans die als landmeter-expert de projectverantwoordelijke is voor Doorn Noord, werkt collega Stijn Denutte, bouwkundig ingenieur en specialist in het technische van de infrastructuurwerken.

Achter de schermen werken nog een heel aantal mensen mee om het bedrijventerrein Doorn Noord vorm te geven. 

Voor de technische uitwerking van de infrastructuur en berekeningen met betrekking tot riolering en waterbuffering, het tekenen van de ontwerpplannen en het uitwerken van de bestekken en meetstaten voor de aanbesteding, doen we beroep op het studiebureau Infraplan. Zij worden technisch bijgestaan door Adoplan voor het mobiliteitsvraagstuk en door Hydroscan voor de riolering. Gezien de aansluiting van het bedrijventerrein plaats vindt op de Aalstersesteenweg, dat een gewestweg is, diende een procedure doorlopen te worden bij het Agentschap Wegen & Verkeer  om toestemming te verkrijgen voor het maken van de ontsluiting. Inhoud hiervoor werd aangeleverd door Adoplan. Corridor heeft een groenbeheerplan uitgewerkt voor het groen dat deel zal uitmaken van het openbaar domein en de gemeenschappelijke delen. Voor de private delen geven zij aanbevelingen mee. Verder bepalen zij ook mee de keuze van de plantensoorten en de aanplantingswijze. Tot slot schreef de procedure voor dat er een ontheffing Project-MER moest worden opgemaakt waarbij we werden bijgestaan door Eco-scan.

Afgezien van de plannen en de aanleg van de infrastructuur dienen nog een aantal zaken uitgewerkt te worden. We besloten een bedrijventerreinpaspoort op te maken waarin alle verkoopvoorwaarden werden gebundeld samen met het uitgiftebeleid. Hiervoor was er een intense samenwerking tussen onze dienst Infrastructuur en de dienst Planning & Studie. Samen met Alexander De Wit en Yiqiao Wang werden de specifieke inrichtingsprincipes uitgewerkt en kreeg het bedrijventerreinpaspoort vorm. Daan Tuypens stond in voor het aanleveren van het kaartmateriaal.

Het uitgiftebeleid werd in elkaar gestoken door Algemeen Directeur Bart Wallays en de verantwoordelijke voor de verkoop Koen De Mesel. De zoektocht naar een naam, de creatie van het logo en de algemene communicatie en publiciteit maakten het geheel af met als orgelpunt de kick-off van de verkoop. Verantwoordelijke hiervoor was Ilse Claes die in samenwerking met het grafisch bureau Superset tot een aantrekkelijk resultaat kwam.

Tot slot was er uiteraard de intensieve en vlotte samenwerking met het College van Burgemeester en Schepenen en de ambtenaren van de betrokken diensten van Stad Ninove zoals ruimtelijke ordening, openbare werken, leefmilieu en mobiliteit. Hierdoor werd het door ons geleverde werk door hen steeds kritisch benaderd wat heeft geleid tot een erg volledig bedrijventerreinpaspoort dat logisch werd opgebouwd door de inzichten uit de verschillende invalshoeken.

Foto © Dirk Wollaert