Yvan Musy 605805 Unsplash

Investeren in biodiversiteit loont


Al van bij de start ambiëren de projectpartners van Doorn Noord om op dit bedrijventerrein ook op vlak van biodiversiteit een statement te maken. Door in te tekenen op de Green Deal 'Bedrijven en biodiversiteit' worden deze ambities nog meer onderstreept.

Innovatieve bedrijventerreinen vormen niet langer een oerwoud van asfalt en gebouwen. Op dergelijke bedrijventerreinen gaat meer en meer aandacht naar plaats voor natuur. Ook op Doorn Noord, dat een voorbeeld moet worden van kwaliteitsvolle en duurzame bedrijventerreinen in de regio, wordt ruimte gecreëerd voor groen en water.

In het kader van de Green Deal ‘Bedrijven en biodiversiteit’ zullen SOLVA i.s.m. stad Ninove op een structurele en permanente manier inzetten op een hogere biodiversiteit op Doorn Noord. Biodiversiteit vormt ook één van de vier kernwaarden van dit duurzame bedrijventerrein. Dit zorgt niet alleen voor een gezondere omgevingskwaliteit binnen en buiten de bedrijventerreinen. Werken aan meer biodiversiteit komt ook het imago van uw bedrijf bij klanten, leveranciers, medewerkers en stakeholders ten goede.

In het eerste jaar van de Green Deal engageren de stad Ninove en SOLVA zich onder meer om een groenbeheerplan van de hand van studiebureau Corridor cvba te vertalen naar een ontwerpplan voor het bedrijventerrein in zijn geheel. Hierdoor krijgt biodiversiteit van bij het ontwerp maximale kansen. In de daaropvolgende jaren vertaalt zich dit in effectieve realisatie van een actieplan.

De continuïteit voor het beheer van de groen-blauwe dooradering op Doorn Noord van haar kant is verzekerd door een gedegen parkmanagement, dat van bij de verkoop van de percelen juridisch verankerd wordt.

Verder wensen de stad Ninove en SOLVA voor Doorn Noord kennis te verwerven en op te bouwen door deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk van deze Green Deal.