Am  Infraplan  Ninove 002

Kernwaarde 1 in de kijker: lokale energieopwekking

Op Doorn Noord wordt een aangepast beleid gevoerd vanuit 4 kernwaarden om uw bedrijf een gezonde plek en betere toekomst te bieden. Het implementeren van COneutraliteit op Doorn Noord staat daarom centraal.

Het begrip CO2-neutraal is de situatie waarbij de CO2-emissies hooguit nul bedragen. Door middel van zonnepanelen aan de zuidzijde van het dak en laadpalen voorzien bedrijven op Doorn Noord in de eigen groene stroom en het gebruik ervan. Het kantoorgedeelte zal aan de zuidzijde van het gebouw worden ingepland om zoveel mogelijk energie-efficiëntie te realiseren. Naast een duurzame bedrijfsvoering resulteert dit in economische voordelen zoals een goedkopere energierekening. Er zal actief worden gezocht naar het verder opwekken van hernieuwbare energie door middel van bijvoorbeeld windturbines en een warmtenet met koude/warmte opslag. De parkmanager zal samen met de vereniging van mede-eigenaars steeds op zoek gaan naar initiatieven ter stimulering van hernieuwbare energie. Hierbij wordt specifiek gekeken naar synergiën tussen bedrijven en collectieve functies. Nieuwe technieken zullen toegelicht worden door specialisten. Bedrijven die er zich zullen vestigen zullen ook massaal inzetten op het duurzaam produceren van de nodige energie of het afnemen van op het terrein geproduceerde duurzame energie. Er wordt onderzocht of warmte en koude kan geleverd worden via geothermie, KWO en of een warmtenet mogelijk is. Bij haalbaarheid zal ieder bedrijf op het net worden aangesloten.