Tijdslijn Ninove

Archeologisch onderzoek Doorn Noord op de tijdlijn


Vóór de start van de aanleg van het bedrijventerrein Doorn Noord, vond er een grootschalige archeologische opgraving plaats. Van 2018 tot en met 2020 voerde de archeologische dienst van SOLVA er onderzoek uit, in opdracht van de stad Ninove. De resultaten brengen een boeiend stuk geschiedenis van de stad weer tot leven.

Grafheuvels

Eeuwenoude grafheuvels

Zo’n 4000 jaar geleden bouwde men op de site twee grote grafheuvels, op de top van een uitgestrekte heuvelkam. Zo waren ze extra zichtbaar in het landschap. Deze grafheuvels behoren tot de oudste exemplaren in onze contreien. 

Een klassieke grafheuvel bestaat uit een centraal heuvellichaam, omgeven door een gracht, en bedekt één of meerdere graven. Het is de typische manier van begraven in een groot deel van noordwestelijk Europa tijdens de late prehistorie en het bronzen tijdperk

Foto: © SOLVA Dienst Archeologie. Grafheuvel te Ninove Doorn Noord.

Romeinse Nederzetting

Romeinse nederzetting

Ongeveer 2000 jaar geleden, tijdens de Romeinse overheersing van onze gewesten, vestigt zich een kleine gemeenschap op de site. Langs de nieuwe Romeinse wegen verrezen huizen, en zo ontstond een gehucht of kleine nederzetting

We konden deze nederzetting bijna volledig onderzoeken. Dat gaf er ons een vrij compleet beeld van. Metaalbewerking vormde er een van de belangrijkste activiteiten.

Foto: © Dirk Wollaert. Romeinse amfoor.


Ontdek het ‘Rome aan de Dender’
Arrow right

Legerkampen

Legerkampen van Willem III in 1692 en 1693

Vanaf het midden van de 17e tot de vroege 19e eeuw probeert Frankrijk zijn grondgebied uit te breiden. Dit leidt tot de belegering van de Zuidelijke Nederlanden en conflicten in heel Europa.

Op het einde van de 17e eeuw gaat Ninove gebukt onder de doortochten van verschillende legers. Hun soldaten kamperen te velde. Zo strijkt het leger van Willem III neer te Ninove in 1692 en 1693.

Het legerkamp, twee keer op dezelfde locatie, is zo’n 8 kilometer lang. Het was als een grote stad op verplaatsing, met wel 60.000 man en 40.000 paarden. Wanneer het leger vertrekt blijft een kaalgevreten landschap achter.

De kampen die dwars over Doorn Noord liepen, lieten talrijke sporen na. De opgravingen boden een bijzondere inkijk in het kampleven. Vooral de plaatsen waar de soldaten hun potje kookten, bleven goed bewaard.

Foto: © Yannick De Smet. Ninove in 1693.

Schuilplaats

Frans legerkamp Lodewijk XV in 1745

Ook in de 18de eeuw blijft Ninove niet gespaard van oorlogsleed. Het Franse leger bezet de stad en kampeert net buiten de stad, ter hoogte van Doorn Noord. Abt Van der Haegen beschrijft hoe Ninove in 1745 bij de komst van dit leger ten onder ging in een schipbreuk van rampen.

Talrijke diepe ingegraven schuilplaatsen van het kamp tekenen zich af binnen de contouren van de opgraving. De soldaten betraden ze via uitgegraven trapjes. In deze ondergrondse structuren zijn zitbankjes en kookhaarden met etensresten bewaard. Sommige kuilen hadden zelfs een dak en een lemen schoorsteen.

Foto: © Dirk Wollaert. Ondergrondse vertrekken van het kamp van 1745.

Zo legden we de militaire overblijfselen bloot
Arrow right

Het terrein Doorn Noord beschikt dus duidelijk over een rijke geschiedenis. Dankzij het uitgebreid archeologisch onderzoek kwam deze aan het licht en is ze nu gedocumenteerd voor de komende generaties.

Op de website van SOLVA vind je alle beelden en filmpjes over het archeologisch onderzoek op Doorn Noord.