Natuurwandeling Web

Natuurwandeling Doorn Noord


Doorn Noord kiest resoluut voor een hoge biodiversiteit. De bij, de eikenpage en de gaai worden ingezet als ambassadeurs op het terrein. Samen met andere vogels en de verschillende biodiversiteitsingrepen, worden ze langs de bewegwijzerde natuurwandeling in de kijker gezet.

De eikenpage

De eikenpage is de laatste jaren aan een opmars bezig in België. Als er voldoende grote eiken en nectarbronnen in de buurt zijn, zien we deze mooie vlinder in grote aantallen verschijnen. De toppen van de grote zomereiken op Doorn Noord zijn hun lievelingsplek. De zoektocht naar een eikenpage kan dus even duren. Als je toch wil speuren naar de eikenvriend, kijk dan eens in de zomermaanden rond. De vlinder is dol op de nectar van het koninginnenkruid en de spork die we aanplantten.  

Hooiweides en -oppers

Maaien en afvoeren, zo beheren we de hooiweides op Doorn Noord. Door het afvoeren van het maaisel wordt de bodem armer, waardoor fragiele planten meer groei- en bloeikans krijgen. De bloemenweelde die ontstaat, trekt tal van ongewervelden aan. Daarom maaien we gefaseerd. Zo blijven poppen, larven en eitjes gespaard. Met een deel van het maaisel maken we hooioppers, een ideaal schuiloord voor kleine zoogdieren en insecten.

Insectenhotel en bloemenweides

Om de bijen te helpen, zaaien we op Doorn Noord een bloemrijk bijenmengsel. Ook het gefaseerd maaien doet bijen deugd. Verder hopen we een aantal typische graslandvlinders in grote aantallen te verwelkomen. Ook zij zijn gebaat bij een goed hooilandbeheer. Het insectenhotel zal snel volzet zijn!

Vogelvriendelijk beheer

De hagen, houtkanten, hooilanden en solitaire bomen op Doorn Noord vormen een vogelvriendelijk landschap. We verwelkomen tot nu toe drie prachtige vogelsoorten: de gaai, de torenvalk en de kerkuil. Zij zullen in de toekomst ook andere vogels aantrekken. De merels en zanglijsters zullen broeden in de houtkanten. De mezen vinden er hun lekkerste hapjes. Met kastjes nodigen we de zwarte roodstaart en het roodborstje uit op het terrein.  

Praktisch

Het wandelparcours is 1,2 kilometer lang en is duidelijk bewegwijzerd. Infoborden geven inzicht in de biodiversiteit op het terrein en hoe we die tot stand brengen. 

De start van de natuurwandeling is op de toekomstige bezoekersparking op het bedrijventerrein Doorn Noord, bereikbaar vanaf de Aalstersesteenweg. 

Opgelet, op bepaalde plaatsen is het behoorlijk drassig, waardoor de wandeling helaas niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

Verder wandelen?

Aansluitend kan je de erfgoedwandeling doen.

Meer over de biodiversiteit op Doorn Noord

Groenaanleg neemt 'vliegende' start

Ecologisch groenontwerp op het bedrijventerrein

Investeren in biodiversiteit loont op korte en lange termijn

Kernwaarde 3 in de kijker: biodiversiteit

Bij, eikenpage en gaai: de biodiversiteitsambassadeurs op Doorn Noord

Corridor werd aangesteld voor de biodiversiteit op het terrein